BASISTAAL MAATSCHAPPIJ EN INSTELLINGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 13.0
Toepassingen [B] 13.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis Geen Naamloos
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02149
 
Trefwoorden
landeskunde, Nederland en Vlaanderen

Doelstellingen
De cursus wil de studenten inzicht verschaffen in de politieke, maatschappelijke en culturele instellingen in Vlaanderen en Nederland. Daartoe leren de studenten de kennis assimileren die in de vorm van hoorcolleges wordt aangeboden. In aansluiting daarbij leren ze ook zelfstandig actuele informatie opzoeken, verwerken en mondeling presenteren aan hun medestudenten.
De studenten oefenen de vaardigheid om op een effectieve manier voor een publiek te spreken. Via een inleiding en nadere begeleiding krijgen ze inzicht in de factoren die daarin een belangrijke rol spelen (afgrenzen van stof, structureren, redundantie verzorgen, verbale en non-verbale ondersteuning). Bovendien leren ze met 2 of 3 samenwerken aan hetzelfde project.

Voorkennis
Geen

Leerinhoud
De politieke, maatschappelijke culturele instellingen in Vlaanderen en Nederland (met inbegrip van de Nederlandse Taalunie) worden vooral vanuit vergelijkend perspectief bestudeerd, met nadruk op de actuele situatie. De instellingen worden geplaatst tegen de achtergrond van het algemeen culturele kader van beide landen. Waar nodig wordt hun ontstaan bovendien vanuit historisch oogpunt belicht.
Ook de mondelinge presentaties zijn gewijd aan onderwerpen uit de Nederland- en Vlaanderenkunde. In die presentaties slaat de leerinhoud zowel op de te verwerven vaardigheid van het spreken voor publiek, als op de eigenlijke kennisinhoud i.v.m. het besproken onderwerp.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges (helft van het aantal colleges)
Werkcolleges in deelgroepen waarin elke student 2 mondelinge presentaties verzorgt (1 alleen; 1 samen met 1 of 2 medestudenten)

Studiematerialen
Syllabus: S. Evenepoel, Maatschappij en instellingen: Vlaanderen en Nederland
Syllabus: L. Haeck, Mondelinge presentaties Nederlands

Studiebegeleiding
Uitgebreide mondelinge en schriftelijke feedback bij de mondelinge presentaties

Beoordeling
Twee mondelinge presentaties per student (samen ½ van evaluatie)Mondeling examen ( ½ van evaluatie)

Studiekosten
syllabi; materiaal voor presentaties 5 EUR

OP-leden
Titularis
Stefaan EVENEPOEL (N6)
Medewerkers
Lut HAECK (Nb)

Taal
Nederlands