RECHT 2
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 39.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Titularis Geen Naamloos
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02150
 
Trefwoorden
recht

Doelstellingen
Nagestreefd wordt : verwerven van elementaire kennis, inzicht en zin voor nauwkeurige analyse van de rechtstaal.
Deel I. Internationaal recht en internationale instellingen
De meertaligheid van de opleiding tot vertaler of tolk wekt de behoefte aan een basiskennis van het juridische kader dat het internationale leven beheerst. Dit onderdeel van het college komt daaraan tegemoet door een overzicht te bieden van de deelnemers aan de internationale rechtsbetrekkingen en van het recht dat zij doen ontstaan.
Deel II. Inleiding tot het Handelsrecht
De talrijke studenten die in de economische sfeer werkzaam zullen zijn, worden ongetwijfeld met handelsrechtelijke problemen geconfronteerd. Deze introductie die de bespreking inhoudt van enkele essentiële begrippen en technieken is bedoeld om alvast een eerste inzicht te geven in deze rechtstak.

Voorkennis
geen

Leerinhoud
Deel I. I. . Inleiding tot het volkenrecht
1. Rechtsdeelnemers
- staten
- internationale organisaties
- het individu
2. Verdragsrecht
3. Rechtsgebieden

II. Internationale instellingen
1. Universele o.a. de UNO-familie,
2. Functionele en regionale o.a. NATO, Europese gemeenschappen

Deel II
1. De onderneming
- daden van koophandel
- bijzondere verplichtingen van handelaars
- bewijs van de handelsverbintenissen
- de handelszaak
2. Relaties in het handelsverkeer
- tussenpersonen
- handelsdocumenten o.a. wissel, cheque
- verzekeringen
3. Vennootschappen
4. Faillissement

Onderwijsvormen
Hoorcollege

Studiematerialen
Syllabus

Studiebegeleiding
spreekmogelijkheid na lessenbevraging met e-mail

Beoordeling
deel I : mondeling examendeel

II : schriftelijk examen met meerkeuzevragen

Studiekosten
5 euro

OP-leden
Titularis
Dierk VERBIEST (AV/Re)

Taal
Nederlands