VERTAALWETENSCHAP 2
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 39.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Titularis Geen Naamloos
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02151
 
Trefwoorden
vertaalwetenschap, terminologie, documentatie, vertaaltechnologie, elektronische woordenboeken, zoekmachines, vertaalgeheugen

Doelstellingen
PARTIM: TERMINOLOGIE (cdg)
De cursus beoogt de studenten vertrouwd te maken met de theoretische uitgangspunten van de terminologie en daarbij de relevantie van terminologie voor de vertaler te verduidelijken. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan meer praktische aspecten, zo krijgen de studenten inzicht in de verschillende vormen van documentatie die ze kunnen gebruiken en in terminografische hulpmiddelen.

PARTIM: VERTAALTECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN (E8)
Kennismaking met de technologische middelen die de vertaler bij zijn werk behulpzaam kunnen zijn. De student moet na afloop een duidelijk beeld hebben van wat op dit gebied beschikbaar is en wat de voordelen en beperkingen zijn van de technologische hulpmiddelen. Binnen het bestek van deze korte cursus leert de student niet concreet omgaan met de geïllustreerde hulpmiddelen.

Voorkennis
geen

Leerinhoud
PARTIM: TERMINOLOGIE (cdg)
De volgende onderwerpen uit de terminologieleer komen aan bod:
- grondbeginselen van de terminologie
- geschiedenis van de terminologie
- de Weense en de Canadese school
- terminologie, terminografie en terminotiek
- neologie en neologismen- vaktaal en vaktermen
- normalisatie en nomenclatuur
Er is daarnaast een praktisch gerichte component in de cursus:
- aandacht voor terminologiebeheer
- uitwerken van een terminografische opdracht volgens het terminografische fiche van GenTerm
In deze cursus wordt ook aandacht besteed aan hulpmiddelen die de vertaler ter beschikking staan om praktische, d.w.z. terminologische en aanverwante problemen bij de vertaling op te lossen. Hierbij komen zowel traditionele als elektronische informatiedragers aan bod.

PARTIM: VERTAALTECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN (E8)
Demonstratie en bespreking van een aantal lexicografische en terminologische bronnen die in elektronische vorm beschikbaar zijn, in de eerste plaats woordenboeken op cd-rom maar ook lexica en glossaria op Intranet en Internet. Demonstratie en bespreking van twee programma's met vertaalgeheugen. Demonstratie en bespreking van een aantal andere technologische hulpmiddelen die bij het vertalen dienstig zijn.

Onderwijsvormen
PARTIM: TERMINOLOGIE (cdg)
Hoorcolleges en werkcolleges in computerlokaal

PARTIM: VERTAALTECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN (E8)
Hoorcolleges met demonstraties op groot scherm.

Studiematerialen
PARTIM: TERMINOLOGIE (cdg)
Hand-outs en eigen aantekeningen van de studenten; literatuur ter zake wordt gesignaleerd.

PARTIM: VERTAALTECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN (E8)
Hand-outs. PowerPoint-presentatie en handouts tevens beschikbaar via Blackboard.

Studiebegeleiding
PARTIM: TERMINOLOGIE (cdg)
Mogelijkheid tot vragen stellen ivm les en ivm opdracht tijdens spreekuur en via e-mail

PARTIM: VERTAALTECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN (E8)
Ondersteuning via Blackboard, via het spreekuur en e-mail.

Beoordeling
PARTIM: TERMINOLOGIE (cdg)
- schriftelijk examen : 50%
- beoordeling praktische opdracht: 50%

PARTIM: VERTAALTECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN (E8)
- meerkeuzetoets (schriftelijk)

Studiekosten
PARTIM: TERMINOLOGIE (cdg)
ongeveer 1,5 EUR

PARTIM: VERTAALTECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN (E8)
ongeveer 1 EUR

OP-leden
Titularis
Carine DE GROOTE (cdg)
Medewerkers
Joost BUYSSCHAERT (E8)

Taal
Nederlands