DUITS - LITERATUUR
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
Theorie [A] 26.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02153
 
Trefwoorden
Duits, literatuur

Doelstellingen
Deze cursus heeft tot doel de studenten te laten kennismaken met de grote stromingen van de Duitse literatuur en haar belangrijkste vertegenwoordigers.

Voorkennis
Geslaagd zijn voor de 2de kandidatuur Duits

Leerinhoud
Er worden zowel gedichten als romans en toneelstukken besproken en er wordt veel aandacht besteed aan de specifieke taal- en stijlkenmerken van de auteur, om op die manier het gevoel van nuancering en taalverfijning aan te scherpen.

Onderwijsvormen
Na een uiteenzetting over de literair-historische achtergrond 'ontdekken' de studenten aan de hand van een representatief tekstfragment de specificiteit van een literaire stroming, van een auteur en zijn werk.

Studiematerialen
- BAUMAN, B., OBERLE, B., Deutsche Literatur in Epochen, Max Hueber Verlag, München, 1996
- Leseheft, samengesteld door I. Mayer-Falk

Studiebegeleiding
Spreekuren

Beoordeling
Mondeling examen over de inhoud van de cursus en over de lectuur van drie verplichte boeken.

Studiekosten
25,30 EUR

OP-leden
Titularis
Isola Mayer-Falk (Da)

Taal
Duits