DUITS - TAALVAARDIGHEID EN VERTAALPRAKTIJK 2
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02155
 
Trefwoorden
vertaling

Doelstellingen
Het doel van de cursus vertaling Nederlands - Duits is tweevoudig. Hij wil ertoe bijdragen de in de kandidatuur opgedane kennis van de Duitse grammatica te verdiepen met onder andere oog voor complexere syntactische structuren in een stilistisch goed Duits. Daarnaast wordt door de diversiteit van de behandelde teksten de verruiming van de algemene Duitse woordenschat nagestreefd.

Voorkennis
Geen

Leerinhoud
De te vertalen teksten komen uit kranten en tijdschriften en handelen over politieke, sociale en economische onderwerpen.

Onderwijsvormen
Werkcollege. De studenten bereiden de vertalingen thuis voor. In de colleges worden de gemaakte vertalingen verbeterd, met uitgebreide aandacht voor moeilijke onderwerpen.

Studiematerialen
Kranten- en tijdschriftartikels

Studiebegeleiding
Per student worden enkele vertalingen individueel verbeterd.

Beoordeling
Eén toets aan het einde van de cursus (telt niet mee voor het eindcijfer).

Schriftelijk examen : vertaling van een Nederlandse tekst van 25 à 30 regels. De student heeft daarvoor twee uur de tijd. Nadien bestaat de mogelijkheid tot inzage en bespreking.

Studiekosten
0,5 euro

OP-leden
Titularis
Bernard VANDENHEEDE (D1)

Taal
Duits en Nederlands