RUSSISCH - MAATSCHAPPIJ EN INSTELLINGEN 1
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 52.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02156
 
Trefwoorden
cultuur, maatschappij, instellingen, geschiedenis

Doelstellingen
Overzicht van de geschiedenis van Rusland met de bedoeling een ruime achtergrondkennis op te bouwen over het land, de maatschappij, de instellingen en de cultuur.

Voorkennis
voorbereidende syllabus uit tweede kandidatuur

Leerinhoud
- 1. Ontstaan en groei van het tsaristische Rusland
- 2. De Sovjet-Unie
- 3. De Russische Federatie en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten.
Daarnaast is een college voorzien over de geschiedenis van de Russische kunst en een over de geschiedenis van de Russische muziek.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges.
De studenten stellen een dossier samen over een afgesproken onderwerp, schrijven een essay van 10-20 pagina's en brengen tijdens een presentatie verslag uit over hun onderzoek. Voor het examen bereiden ze een korte mondelinge uiteenzetting voor over kunst.

Studiematerialen
- BARABANOV, V.V. et al. Istorija otecestva. SPb: RGPU im. A.I. Gercena, 2001.
- Syllabus met teksten, video.
- Audiovisueel materiaal over kunst en muziek.

Studiebegeleiding
tijdens de colleges en het spreekuur

Beoordeling
Essay + spreekbeurt: 1/3
Mondeling examen: 2/3

Studiekosten
24 EUR.

OP-leden
Titularis
Heili VERSTRAETE (R1)

Taal
Russisch en Nederlands.