RUSSISCH - LITERATUUR
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 26.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02157
 
Trefwoorden
Russisch, literatuur

Doelstellingen
De cursus heeft tot doel de studenten te laten kennismaken met de Russische literatuur, geplaatst tegen de achtergrond van de Russische cultuurgeschiedenis.

Voorkennis
Russische taal beheersen

Leerinhoud
Als inleiding wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste auteurs van de negentiende eeuw.
Twintigste eeuw:
- 1. De literatuur voor 1917
- 2. 1917-1932: de reactie van de literaire wereld op de revolutie en de invloed van de revolutie op de literatuur
- 3. Het socialistisch realisme
- 4. Van Stalins dood tot de perestrojka
- 5. De Russische literatuur buiten Rusland.
De cursus behandelt ook de recente literatuur.

Onderwijsvormen
Werkcolleges, waarin representatieve tekstfragmenten worden bestudeerd. De studenten kiezen drie werken uit een boekenlijst en schrijven hierover tegen het einde van de cursus een kort essay.

Studiematerialen
- WAEGEMANS, E., Geschiedenis van de Russische literatuur. Amsterdam/Gent, Jan Mets/Scoop, 1999. - Syllabus met tekstfragmenten.
- Boekenlijst.

Studiebegeleiding
spreekuur

Beoordeling
Essay: 1/3
Schriftelijk en mondeling examen: 2/3

Studiekosten
27 EUR.

OP-leden
Titularis
Heili VERSTRAETE (R1)

Taal
Russisch en Nederlands.