RUSSISCH - TAALVAARDIGHEID EN VERTAALPRAKTIJK 1
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02158
 
Trefwoorden
vertaling

Doelstellingen
In deze cursus komt zowel schriftelijk als mondeling vertalen aan bod. Er wordt een theoretisch kader voor vertaling geschetst, dat de basis vormt voor alle modules. De studenten leren vertaalroutines toepassen om zo de kwaliteit van hun vertalingen te verhogen. Ze leren ook een vertaling te ondersteunen met een inleiding, vertaaltechnisch commentaar, verklarende eindnoten en een bibliografie waarin enkele relevante parallelteksten voorkomen (semesterwerk).

Voorkennis


Leerinhoud
Overzicht van de vertaalroutines, geïllustreerd met voorbeelden en inleidend college als voorbereiding op het semesterwerk (3 uur).
Aan de hand van tekstfragmenten worden de vertaalroutines van technisch-grammaticale aard ingeoefend (3 uur).
Tekstanalyse en vertaling van het blad (6 uur)
Bespreking en verbetering van de vertalingen in groep (14 uur).

Onderwijsvormen
Werkcolleges.
De studenten dienen voor ieder college op voorhand hun vertaling in (op diskette of uitgeprint). Die vertalingen worden tijdens de colleges vergeleken, besproken en verbeterd.
Aan het begin van de cursus krijgt iedere student de opdracht een tekst te vertalen en die te behandelen in een semesterwerk. Het werkstuk wordt ingediend aan het begin van het volgende kwartaal.

Studiematerialen
Syllabus met oefeningen en teksten.
Zelfstudiepakket woordenschat op basis van Brown, N.J. Russian Learner's Dictionary, London, 1995.

Studiebegeleiding
Spreekuur

Beoordeling
Semesterwerk: 1/3
Examen tijdens de zittijd: vertaling Russisch-Nederlands met commentaar, op basis van enkele gerichte vragen + vertaling Russisch-Nederlands zonder woordenboek: test van woordenlijst zelfstudie: 2/3

Studiekosten
3,5 EUR.

OP-leden
Titularis
Heili VERSTRAETE (R1)

Taal
Russisch en Nederlands.