RUSSISCH - TAALVAARDIGHEID EN VERTAALPRAKTIJK 2
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02159
 
Trefwoorden
vertaling

Doelstellingen
Basisvaardigheden verwerven voor het vertalen in het Russisch.
Aan de hand van concrete voorbeelden inzicht krijgen in wat een adequate vertaling is en het vertaalproces.
De grammaticale kennis en het gebruik ervan in vertalingen bijschaven.

Voorkennis


Leerinhoud
Praktische grammatica (15 uur): participia en gerundia, passieve constructies, verbaalsubstantief.
Vertaling (15 uur): terminologie, standaardconstructies, werken met parallelteksten: staatsbestel, buitenlands bezoek en onderhandelingen (journalistieke stijl), economie, werkgelegenheid, verkiezingen, krantenartikels rond geziene thema's.

Onderwijsvormen
Ter voorbereiding van de colleges bereiden de studenten de grammaticaoefeningen voor, zoeken ze de woordenschat en de terminologie op aan de hand van aangereikte en zelf gezochte parallelteksten.
Tijdens de colleges worden de grammaticaoefeningen gezamenlijk verbeterd, de terminologie en de constructies in de parallelteksten worden geanalyseerd. De vertalingen worden besproken, de verschillende aangebrachte varianten worden behandeld, met de nadruk op de grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de terminologie.
Na de colleges herwerken de studenten de vertalingen. De docent corrigeert thuis de laatste versie. De overblijvende fouten worden in groep of individueel besproken.

Studiematerialen
Syllabus op basis van materiaal van de linguïsten Sirotkina en Pulkina.
Teksten uit naslagwerken en krantenartikels.

Studiebegeleiding
Spreekuur

Beoordeling
- Permanent.
- Examen, tijdens de zittijd: vertaling van zinnen en tekstfragmenten van hetzelfde type als in de colleges. .

Studiekosten
2 EUR.

OP-leden
Titularis
Elena IVOBOTENKO (Rc)

Taal
Russisch en Nederlands.