STILISTIEK
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 26.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02164
 
Trefwoorden
stilistiek, stijl

Doelstellingen
De studenten leren stijl in teksten herkennen, beschrijven en verklaren. Ze krijgen de mogelijkheid om een creatief genre als de column te beoefenen. De deeldoelen zijn van tekstbeschouwelijke (vaardigheid aanscherpen om teksten te analyseren), tekstproductieve (formuleervaardigheid verhogen), kritisch-vormende (inzicht bijbrengen in de verborgen bedoelingen en semantische implicaties van stijl) en esthetische aard (competentie verhogen om esthetische kanten van stijl te 'smaken'). De nadruk ligt op de toepassing van de verworven inzichten op teksten.

Voorkennis
Zeer goede beheersing van het Nederlands om stilistische finesses te kunnen vatten

Leerinhoud
Algemene inleiding over stijl, retoriek, soorten stilistiek, soorten stilistisch onderzoek, stilistische relevantie, parodie e.d
Specifieke invalshoeken: stijl in teksten beschrijven aan de hand van een instrumentarium:
1) situation of discourse
2) retorische stijlmiddelen
3) niet-retorische stijlmiddelen (o.a. in gesproken taal)
4) gekleurde taal, stijl als manipulator
Toegepast op erg verschillende soorten teksten: advertenties, brieven, literaire fragmenten, recensies, pamfletten, radioteksten..

Onderwijsvormen
Hoorcolleges met klassikale toepassing van de theorie op teksten

Studiematerialen
Syllabus: S. Evenepoel, Algemene stilistiek
Bijkomende actuele teksten die tijdens de colleges verspreid worden.

Studiebegeleiding
Feedback bij individueel uit te werken analyseopdracht, toe te passen op zelf te zoeken materiaal (controle op begrijpen van theorie)
Feedback bij mogelijke creatieve schrijfopdracht.

Beoordeling
Schriftelijk examen

Studiekosten
Syllabus en bijkomende actuele teksten: 3,5 EUR

OP-leden
Titularis
Stefaan EVENEPOEL (N6)

Taal
Nederlands