ENGELS - MAATSCHAPPIJ EN INSTELLINGEN 1
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Spaans
Theorie [A] 52.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02165
 
Trefwoorden
politiek, sociale structuren, cultuur van Groot-Brittannie, cultuur van de Verenigde Staten

Doelstellingen
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL I (E2)
De studenten inzicht bijbrengen in de Britse politieke, sociale en culturele geschiedenis.

PARTIM: DE VERENIGDE STATEN - DEEL I (Eus)
De studenten vertrouwd maken met enkele belangrijke aspecten van de Amerikaanse geschiedenis, maatschappij en instellingen.

Voorkennis


Leerinhoud
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL I (E2)
In het eerste gedeelte wordt een overzicht geboden van de Britse politieke, sociale en culturele geschiedenis vanaf Stonehenge tot Tony Blair. De nadruk wordt gelegd op feiten en evoluties die van belang zijn om de hedendaagse toestanden en instellingen beter te begrijpen. Eigennamen, namen van instellingen en cultuurhistorische termen die vaak voorkomen in krantenartikels, films, televisieprogramma's enz. krijgen bijzondere aandacht met het oog op een beter begrip ervan bij het vertalen.

PARTIM: DE VERENIGDE STATEN - DEEL I (Eus)
Enkele belangrijke momenten van de Amerikaanse geschiedenis, van het begin van de 18e eeuw tot aan de Amerikaanse Burgeroorlog(1865). Dit gaat met name over de Vrijheidsoorlog, de totstandkoming van de grondwet, de Amerikaanse 'manifest destiny' (de grote trek en continentale uitbreiding naar het westen), Noord en Zuid, de vorming van de Republikeinse en Democratische Partij, de slavenhandel, de verkiezing van de Amerikaanse president (met een case study rond Richard M. Nixon, en het Watergateschandaal), het Vietnam-trauma en een filmische illustratie van de oorlog (1964-1975) met "Dear America: letters home from Vietnam", de bevoegdheden van het Amerikaanse Congres (Huis van Afgevaardigden en Senaat), het law-making process, de rechterlijke macht in de VS, en meer specifiek de rol van het Federale Hooggerechtshof (met een case study over Edward Earl Johnson en Karla Faye Tucker). Elke les begint ook met een korte bespreking van de Amerikaanse actualiteit.

Onderwijsvormen
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL I (E2)
Hoorcollege

PARTIM: VERENIGDE STATEN - DEEL I (Eus)
Ex-cathedra hoorcolleges, groepsdiscussies, films, slides en foto's. Occasioneel ook begeleide zelfstudie (voornamelijk lectuur).

Studiematerialen
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL I (E2)
- Syllabus met reader.
- Video-opnamen met reader.
- McDowall, D., An Illustrated History of Britain. Longman: 1989.

PARTIM: VERENIGDE STATEN - DEEL I (Eus)
- Notities en occasionele handouts
- Mauk, David and John Oakland, American Civilization. Routledge: 1997.

Studiebegeleiding
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL I (E2)
Spreekuur

PARTIM: VERENIGDE STATEN - DEEL I (Eus)
Studievoortgangsgesprekken zijn altijd mogelijk voor, tijdens of na de les. De docent heeft ook een spreekuur , na afspraak: 09/366 58 42 of 0476/80 92 70

Beoordeling
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL I (E2)
Mondeling examen waarin gepeild wordt naar kennis (namen, feiten) en inzicht (verbanden, evolutie op lange termijn). Iedere student moet bovendien ook aantonen dat hij zelf nog wat gelezen heeft rond een bepaald aspect van de cursus.

PARTIM: VERENIGDE STATEN - DEEL I (Eus)
Schriftelijk examen op het einde van het academiejaar met open vragen, meerkeuzevragen, fotovragen en een essayvraag.

Studiekosten
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL I (E2) 2,73 EUR (syllabus) + 15,37 EUR (handboek)

PARTIM: VERENIGDE STATEN - DEEL I (Eus)
ca. 20 EUR (handboek) + ca 4 EUR (fotokopies)

OP-leden
Titularis
Lieve JOOKEN (E2)
Medewerkers
Björn SOENENS (Eus)

Taal
PARTIM: GROOT-BRITTANNIË - DEEL I (E2) én PARTIM: VERENIGDE STATEN - DEEL I (Eus)
Engels