ENGELS - TAALVAARDIGHEID EN VERTAALPRAKTIJK 1
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02167
 
Trefwoorden
vertalen, vertaalcommentaar, vertaaltechnieken

Doelstellingen
De studenten moeten Engelse teksten van algemene aard (niveau proficiency) in het Nederlands kunnen vertalen. Hierbij moeten ze de juiste attitudes nastreven: volharden in de zoektocht naar volledig tekstbegrip via opzoekwerk (in woordenboeken, glossaria, vergelijkbare teksten, enz.), vertaalproblemen herkennen en oplossingsgericht zijn. Studenten moeten ook een bestaande vertaling op objectieve wijze kunnen beoordelen.

Voorkennis
Grondige passieve kennis van het Engels (proficiency) en het Nederlands (moedertaal).

Leerinhoud
Aan de hand van journalistieke, biografische en administratieve teksten komen de volgende twee grote thema's aan bod: objectief vertaalcommentaar (Brondeels vertaalroutines) en vertaalproblemen (metaforisch taalgebruik, ironie, impliciet taalgebruik, enz.).

Onderwijsvormen
Praktische oefeningen (vertalingen en schrijf- en zoekopdrachten) thuis voor te bereiden en klassikale besprekingen.

Studiematerialen
Syllabus aangevuld met hand-outs en authentiek materiaal.

Studiebegeleiding
Studenten kunnen schriftelijke taken ter becommentariëring afgeven.

Beoordeling
Eén schriftelijke thuisopdracht, schriftelijk examen in de laatste lesweek.

Studiekosten
Richtprijs 5 euro.

OP-leden
Titularis
Sonia Vandepitte (E4)

Taal
Engels en Nederlands.