FRANS - MAATSCHAPPIJ EN INSTELLINGEN 1
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 52.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02169
 
Trefwoorden
geschiedenis, moderne Franse samenleving

Doelstellingen
PARTIM GESCHIEDENIS VAN FRANKRIJK (F1)
De student moet een zo duidelijk mogelijk overzicht krijgen van de diverse "lagen" (cf. Braudel) die de Franse geschiedenis onderbouwen. Hij zal, meer dan de feiten zelf, de verbanden en de complexifiëring van de Franse maatschappij in haar evolutie weten te reconstrueren.

PARTIM DE FRANSE SAMENLEVING 1 (F5)
Het doel van de cursus is de studenten meer inzicht te laten verwerven in de Franse werkelijkheid: politieke, economische, sociale, historische aspecten en problematiek. De cursus wordt voortgezet in de tweede licentie.

Voorkennis


Leerinhoud
PARTIM GESCHIEDENIS VAN FRANKRIJK (F1)
De cursus biedt een overzicht van de geschiedenis van Frankrijk. Zes items krijgen daarbij de aandacht: de "nouvelle histoire" of "Ecole des Annales" (1), het begrip "feodaliteit" (2), de breuk van de twaalfde eeuw (3), het "Ancien Régime" en het absolutisme (4), de revolutie (5), de republiek en haar instellingen (6). De cursus beperkt zich niet tot het overbrengen van een louter feitenrelaas. De historische gegevens worden besproken aan de hand van artikels uit Franse tijdschriften zoals Le Nouvel Observateur of L'Express of van korte uittreksels uit werken van erkende geschiedschrijvers (Emmanuel Le Roy Ladurie, Pierre Goubert, François Furet, Georges Duby, Maurice Agulhon, René Rémond, enz.). In de mate van het mogelijke wordt er aandacht besteed aan gelijkenissen en verbanden met andere ogenblikken uit de Franse geschiedenis of actualiteit. Anderzijds wordt er aangedrongen en gemikt op tekstbegrip en vooral op wat teksten aan kennis vooronderstellen, met andere woorden op het "allusieve", op wat "tussen de regels" valt te begrijpen.

PARTIM DE FRANSE SAMENLEVING 1 (F5)
Enkele aandachtsgebieden zijn:
a. De economie: de rol van de staat, het behoud van de rurale economie, de Europese Gemeenschap, de verschillende economische sectoren;
b. De onevenwichten in de Franse ruimtelijke ordening;
c. Centralisme, decentralisatie.

Onderwijsvormen
PARTIM GESCHIEDENIS VAN FRANKRIJK (F1)
Hoorcolleges met participatie van de studenten. Zelfstudie : lectuur van 'Histoire de France' (cf. studiemateriaal)

PARTIM DE FRANSE SAMENLEVING 1 (F5)
Hoorcolleges geïllustreerd met boekfragmenten, krantenartikels, radio- en televisie-uitzendingen.

Studiematerialen
PARTIM GESCHIEDENIS VAN FRANKRIJK (F1)
Syllabus met tekstfragmenten en informatief materiaal
Jean Carpentier & François Lebrun, Histoire de France, Paris, Le Seuil, 1995
PARTIM DE FRANSE SAMENLEVING 1 (F5)
Informatief materiaal, artikels

Studiebegeleiding
Spreekuur

Beoordeling
PARTIM GESCHIEDENIS VAN FRANKRIJK (F1)
Mondeling examen met een gedeelte open boek

PARTIM DE FRANSE SAMENLEVING 1 (F5)
Mondeling examen

Studiekosten
Syllabi : € 3; € 11 voor het boek van Carpentier en Lebrun

OP-leden
Titularis
Guy ROORYCK (F1)
Medewerkers
Anne ROGGHE (F5)

Taal
Frans