FRANS - LITERATUUR
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 26.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02170
 
Trefwoorden
literaire waarde, stijl, cultuurhistorische achtergrond

Doelstellingen
Doel van dit opleidingsonderdeel is de student in staat stellen literaire teksten te begrijpen, interpreteren en bespreken tegen de achtergrond van de Franse cultuurgeschiedenis.

Voorkennis


Leerinhoud
Een aantal representatieve klassieke teksten worden besproken (Laclos, Stendhal, Flaubert, Proust, Céline…). Bij de analyse van de fragmenten wordt gepoogd de literaire waarde van de tekst te ontsluieren. Stijl en narratologische aspecten krijgen extra aandacht, alsook het cultuurhistorische kader waarin de werken moeten worden gesitueerd.

Onderwijsvormen
Hoorcollege met participatie van de studenten
Zelfstudie : de studenten lezen 1 gedicht en 1 roman

Studiematerialen
Syllabus met tekstfragmenten en cultuurhistoriche informatie

Studiebegeleiding
Spreekuur

Beoordeling
Mondeling examen

Studiekosten
Syllabus € 2; reken een € 12 voor persoonlijke lectuur

OP-leden
Titularis
Guy ROORYCK (F1)

Taal
Frans