FRANS - TAALVAARDIGHEID EN VERTAALPRAKTIJK 1
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02171
 
Trefwoorden
vertaalattitudes, interpretatieve methode

Doelstellingen
Op basis van Franstalige teksten uit kwaliteitskranten en -tijdschriften (Le Monde, le Nouvel Observateur, Libération) wordt de studenten procesmatig aangeleerd welke attitudes en technieken ze kunnen inzetten bij het vertalen van teksten van algemene aard met betrekking tot de (Franse, Europese en internationale) politieke, culturele en economische actualiteit. Tekstanalyse is een belangrijk onderdeel van de werkcolleges alsmede het interpreteren van de tekst. Tekst wordt in zijn geheel gezien en niet alleen fragmenten zonder context, aangezien context een onmisbare rol speelt in het vertaalproces. Het 'interpretatieve model' geldt als leidraad. Studenten moeten tot het inzicht komen dat het vertalen van een tekst niet woordje voor woordje gebeurt met een tweetalig woordenboek als voornaamste en enige bagage. Bovendien moeten zij zich bewust worden van het feit dat vertalen te maken heeft met keuzes. Op basis waarvan maken zij keuzes en hoe kunnen ze die verantwoorden? In vergelijking met de teksten uit de tweede kandidatuur zullen de teksten in de eerste licentie een hogere moeilijkheidsgraad hebben. Het inzicht in bron- én doeltaal wordt ook meer verdiept.

Voorkennis
Basisprincipes van het interpretatieve model

Leerinhoud
Er worden teksten gekozen uit kwaliteitskranten en -tijdschriften die het uitgangspunt vormen om vertaalattitudes en reflectie over vertalen en vertaalkeuzes aan te leren. De student moet deze teksten analyseren, interpreteren en vertalen. De studenten krijgen iedere keer een algemene inleiding over het onderwerp zodat zij hun culturele kennis uitbreiden. De studenten worden ertoe aangezet om zaken op te zoeken met betrekking tot een onderwerp dat behandeld wordt.

Onderwijsvormen
Werkcolleges waarbij de inbreng van iedere student van belang is (didactiek van het vertaalatelier). Alle studenten worden gestimuleerd hun visie op de tekst te geven en hun vertaling, hun weergave van de brontekst, voor te leggen. Van studenten die een vertaling hebben ingediend (verplicht vijf per werkcollege) wordt de vertaling voorgelezen en van commentaar voorzien, zodat de studenten kennis nemen van vertaalkritiek en van de manier waarop hun werk na het examen wordt beoordeeld. Waarom is iets 'fout' of 'goed' en hoe kun je over een vertaling reflecteren. Waar nodig wordt er verwezen naar recente inzichten uit de 'translation studies'.

Studiematerialen
Kranten- en tijdschriftartikelen, regelmatig raadplegen van de Quid en andere encyclopedieën, raadplegen van internet. Het wordt aanbevolen Het woordenboek der Nederlandse taal aan te schaffen en de Petit Robert.

Studiebegeleiding
Van alle studenten worden 2 à 3 vertalingen nagekeken en van een A, B, C, of D voorzien; naast deze permanente evaluatie: spreekuur

Beoordeling
Schriftelijk examen met woordenboek. Het examen wordt gevormd door een tekst uit een krant of tijdschrift waarmee de student heeft kennisgemaakt tijdens de werkcolleges. De student kent dus reeds het register en het jargon van de desbetreffende krant. De lengte van de tekst wordt gekozen in functie van de tijd die de student heeft voor het maken van de vertaling. De beoordeling is dezelfde als tijdens de permanente evaluatie

Studiekosten
Ongeveer € 0,40

OP-leden
Titularis
Désirée SCHYNS (Fc)

Taal
Frans en Nederlands