FRANS - TAALVAARDIGHEID EN VERTAALPRAKTIJK 2
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03A02172
 
Trefwoorden
interpretatieve methode, vertaalattitude

Doelstellingen
Vertaalproblemen leren herkennen en via het interpretatieve vertaalmodel leren oplossen. Van de student wordt verwacht dat hij een Franse tekst kan produceren die de betekenis van de oorspronklijke bron weergeeft.

Voorkennis


Leerinhoud
Er komen Nederlandstalige teksten van algemene aard over politieke, sociologische of culturele onderwerpen aan bod. De teksten sluiten aan bij de actualiteit. De studenten kunnen daardoor ook in andere bronnen en media informatie over de desbetreffende thema's vinden. De woordenschat in de vreemde taal kan zo via persoonlijke lectuur bijgeschaafd worden. De gehanteerde vertaalstrategie steunt op het 'interpretatieve model' van Lederer en Seleskovitch.

Onderwijsvormen
Werkcolleges. Alle studenten bereiden individueel de vertaaloefening voor. Een beperkt aantal dient een week op voorhand een getypte versie in van fragmenten uit de tekst van 15 à 30 regels. In de colleges worden de ingeleverde vertalingen besproken. Aan de hand van de fouten die werden gemaakt, wordt de aandacht toegespitst op diverse problemen. Er wordt in etappes gewerkt: eerst de betekenisoverdracht, dan de grove taalfouten, daarna de meest opvallende lexicale en syntactische transformaties en ten slotte de mogelijke varianten en stilistische verbeteringen.

Studiematerialen
Le Nouveau Petit Robert
Teksten uit de Nederlandstalige pers. Aanbevolen lectuur:Marianne Lederer, La traduction aujourd'hui, Parijs, Hachette, 1994.

Studiebegeleiding
Spreekuur

Beoordeling
Evaluatie : drie of vier keer tijdens de colleges, zonder weerslag op het eindcijfer. Schriftelijk examen

Studiekosten
€ 1

OP-leden
Titularis
Guy ROORYCK (F1)

Taal
Nederlands en Frans