NEDERLANDS - TEKSTREVISIE/TOLKINITIATIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis Geen Naamloos
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00100
 
Trefwoorden
tolkinitiatie, journalistiek, krantenbericht, recenseren

Doelstellingen
PARTIM: TEKSTREVISIE
De studenten moeten fouten of onhandigheden in vertalingen leren herkennen en remediëren. De nadruk ligt daarbij op het woord- en zinsniveau.

PARTIM: TOLKINITIATIE
De studenten maken kennis met de talige en spreektechnische vaardigheden waarover een tolk moet beschikken en oefenen ze in.

Voorkennis
PARTIM: TEKSTREVISIE
Inzicht in de syntactische en de positionele structuur van de Nederlandse zin

PARTIM: TOLKINITIATIE
Inzicht in eigen uitspraak en prosodie (zie tweede kandidatuur)

Leerinhoud
PARTIM: TEKSTREVISIE
Systematisch overzicht van grammaticale, lexicale en stilistische fouten aande hand van de syllabus, gecombineerd met een niet-systematisch overzicht dat wordt aangereikt door de revisie van teksten. Bespreking van het instrumentarium van de (vertaler)-revisor: mogelijkheden en beperkingen van de verschillende soorten woordenboeken en andere instrumenten bij tekstrevisie.

PARTIM: TOLKINITIATIE
Behalve naar voor de hand liggende aspecten als notitietechniek en juiste weergave van de inhoud, gaat vooral aandacht naar uitspraak, articulatie en formuleervaardigheid.

Onderwijsvormen
PARTIM: TEKSTREVISIE
Werkcolleges waarin vaak voorkomende fouten of onhandigheden in (vertaalde) teksten sytematisch worden overlopen en waarin teksten worden gereviseerd en revisies worden besproken.

PARTIM: TOLKINITIATIE
Werkcolleges waarin de studenten vooral consecutiefoefeningen en geheugenoefeningen (Nederlands-Nederlands) krijgen. Van een drietal consecutiefoefeningen krijgen de studenten in de volgende les een verslag.

Studiematerialen
PARTIM: TEKSTREVISIE
Handboek: R. Geens, TekstrevisieTekstmateriaal: 15 à 20 pp

PARTIM: TOLKINITIATIE
Syllabus: R. Geens, Tolkinitiatie

Studiebegeleiding
PARTIM: TEKSTREVISIE
Feedback bij de individuele revisies en mogelijkheid om extra oefeningen te maken

PARTIM: TOLKINITIATIE
Uitgebreide feedback: van een aantal oefeningen maakt de lesgever buiten de les een evaluatie waarvan de studenten dan een verslag krijgen dat tijdens de les besproken wordt; mogelijkheid om in (niet-geïntegreerd) monitoraat te werken aan uitspraak, articulatie en formuleervaardigheid.

Beoordeling
PARTIM: TEKSTREVISIE
Permanente evaluatie op basis van twee toetsen en schriftelijk examen. Voor elk van de genoemde gevallen moet de student een tekst reviseren.

PARTIM: TOLKINITIATIE
Permanente evaluatie: van de verschillende oefeningen weegt de laatste het zwaarst door in het uiteindelijke resultaat.

Studiekosten
PARTIM: TEKSTREVISIE
Handboek: 95 pp, 3, 72 EUR
Oefenmateriaal: 20 pp, 0,6 EUR

PARTIM: TOLKINITIATIE
Syllabus: 20 pp - 0,6 EUR
Oefenmateriaal: 15 pp, 0,45 EUR

OP-leden
Titularis
Rita GEENS (Na)

Taal
Nederlands