NEDERLANDS - TEKSTREVISIE/JOURNALISTIEK
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis Geen Naamloos
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00101
 
Trefwoorden
journalistiek, krantenbericht

Doelstellingen
PARTIM: TEKSTREVISIE
De studenten moeten fouten of onhandigheden in vertalingen leren herkennen en remediëren. De nadruk ligt daarbij op het woord- en zinsniveau.

PARTIM: JOURNALISTIEK
De student verwerft inzicht in de basisprincipes van opbouw en stijl van eenkrantenbericht en leert zelf een krantenbericht schrijven.

Voorkennis
PARTIM: TEKSTREVISIE
Inzicht in de syntactische en de positionele structuur van de Nederlandse zin

PARTIM: JOURNALISTIEK
De studenten moeten vertrouwd zijn met het genre van het krantenbericht

Leerinhoud
PARTIM: TEKSTREVISIE
Systematisch overzicht van grammaticale, lexicale en stilistische fouten aande hand van de syllabus, gecombineerd met een niet-systematisch overzicht dat wordtaangereikt door de revisie van teksten. Bespreking van het instrumentarium van de(vertaler)-revisor: mogelijkheden en beperkingen van de verschillende soorten woordenboeken en andere instrumenten bij tekstrevisie.

PARTIM: JOURNALISTIEK
Algemeen situerende gegevens o.a. over de soorten kranten en het verband met de journalistieke genres.
De structuur van het krantenbericht: het puntbericht, de eenkolommer en het langere bericht. De stijlkenmerken van het bericht.

Onderwijsvormen
PARTIM: TEKSTREVISIE
Werkcolleges waarin vaak voorkomende fouten of onhandigheden in (vertaalde) teksten sytematisch worden overlopen en waarin teksten worden gereviseerd en revisies worden besproken.

PARTIM: JOURNALISTIEK
Werkcolleges met een aantal analyse- en herschrijfopdrachten. De studenten passen het basismateriaal uit de syllabus toe in de oefeningen

Studiematerialen
PARTIM: TEKSTREVISIE
Handboek: R. Geens, TekstrevisieTekstmateriaal: 15 à 20 pp

PARTIM: JOURNALISTIEK
Syllabus: R. Geens, Inleiding tot de journalistiek: het krantenbericht

Studiebegeleiding
PARTIM: TEKSTREVISIE
Feedback bij de individuele revisies en mogelijkheid om extra oefeningen te maken

PARTIM: JOURNALISTIEK
Klassikale bespreking van de oefeningen die de studenten maken, gevolgd door individuele feedback; studenten die dat wensen, kunnen extra oefeningen maken.

Beoordeling
PARTIM: TEKSTREVISIE
Permanente evaluatie op basis van twee toetsen en schriftelijk examen. Voor elk van de genoemde gevallen moet de student een tekst reviseren.

PARTIM: JOURNALISTIEK
Drie analyse- en schrijfopdrachten, waarvan de laatste twee het zwaarst doorwegen voor de uiteindelijke beoordeling.

Studiekosten
PARTIM: TEKSTREVISIE
Handboek: 95 pp, 3, 72 EUR
Oefenmateriaal: 20 pp, 0,6 EUR

PARTIM: JOURNALISTIEK
Syllabus: 68 pp, 2,23 euro
Oefenmateriaal: 10 pp 0,3 EUR.

OP-leden
Titularis
Rita GEENS (Na)

Taal
Nederlands