NEDERLANDS - TEKSTREVISIE/MOND.FORMULEERVAARDIGHEID
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis Geen Naamloos
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00102
 
Trefwoorden
formuleervaardigheid, tekstrevisie

Doelstellingen
PARTIM: TEKSTREVISIE
De studenten moeten fouten of onhandigheden in vertalingen leren herkennen en remediëren. De nadruk ligt daarbij op het woord- en zinsniveau.

PARTIM: MONDELINGE FORMULEERVAARDIGHEID
De student leert vlotter en accurater mondeling formuleren in een formeler register dan dat van de dagelijkse (tussen)taal

Voorkennis
PARTIM: TEKSTREVISIE
Inzicht in de syntactische en de positionele structuur van de Nederlandse zin

PARTIM: MONDELINGE FORMULEERVAARDIGHEID
Inzicht in de eigen uitspraak en prosodie (zie tweede kandidatuur)

Leerinhoud
PARTIM: TEKSTREVISIE
Systematisch overzicht van grammaticale, lexicale en stilistische outen aan de hand van de syllabus, gecombineerd met een niet-systematisch overzicht dat wordt aangereikt door de revisie van teksten. Bespreking van het instrumentarium van de (vertaler)-revisor: mogelijkheden en beperkingen van de verschillende soorten woordenboeken en andere instrumenten bij tekstrevisie.

PARTIM: MONDELINGE FORMULEERVAARDIGHEID
Spreekgedrag optimaliseren met articulatie- en uitspraakoefeningen, met geheugenoefeningen en eenvoudige woordvindings-, improvisatie- en debatoefeningen

Onderwijsvormen
PARTIM: TEKSTREVISIE
Werkcolleges waarin vaak voorkomende fouten of onhandigheden in (vertaalde) teksten sytematisch worden overlopen en waarin teksten worden gereviseerd en revisies worden besproken.

PARTIM: MONDELINGE FORMULEERVAARDIGHEID
Werkcollege waarin voorbereide en niet-voorbereide oefeningen gemaakt en geëvalueerd worden.

Studiematerialen
PARTIM: TEKSTREVISIE
Handboek: R. Geens, Tekstrevisie
Tekstmateriaal: 15 à 20 pp

PARTIM: MONDELINGE FORMULEERVAARDIGHEID
Syllabus: R. Geens, Mondelinge formuleervaardigheidOefenmateriaal

Studiebegeleiding
PARTIM: TEKSTREVISIE
Feedback bij de individuele revisies en mogelijkheid om extra oefeningen te maken

PARTIM: MONDELINGE FORMULEERVAARDIGHEID
Individuele feedback bij oefeningen en monitoraat waarin de studenten kunnen werken aan uitspraak, articulatie en formuleervaardigheid

Beoordeling
PARTIM: TEKSTREVISIE
Permanente evaluatie op basis van twee toetsen en schriftelijk examen. Voor elk van de genoemde gevallen moet de student een tekst reviseren.

PARTIM: MONDELINGE FORMULEERVAARDIGHEID
Permanente evaluatie

Studiekosten
PARTIM: TEKSTREVISIE
Handboek: 95 pp, 3, 72 EUR
Oefenmateriaal: 20 pp, 0,6 EUR

PARTIM: MONDELINGE FORMULEERVAARDIGHEID
Syllabus: R. Geens, Mondelinge formuleervaardigheid 35 pp - 0, 99 euro
Oefenmateriaal: 15 pp, 0,45 EUR

OP-leden
Titularis
Rita GEENS (Na)

Taal
Nederlands