NEDERLANDS - TEKSTREVISIE/GESPREKSVOERING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis Geen Naamloos
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00103
 
Trefwoorden
tekstrevisie, gespreksvoering

Doelstellingen
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
De studenten moeten fouten of onhandigheden in vertalingen leren herkennen en remediëren. De nadruk ligt daarbij op het woord- en zinsniveau.

PARTIM: GESPREKSVOERING (Nd)
De studenten moeten inzicht en vaardigheden verwerven in de gesprekstechnieken die nodig zijn bij het verkrijgen van mondelinge informatie. Voorbereiding op journalistieke interviews.

Voorkennis
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
Inzicht in de syntactische en de positionele structuur van de Nederlandse zin

PARTIM: GESPREKSVOERING (Nd)
Inzicht in de verschillen tussen geschreven en gesproken Nederlands. Inzicht in eigen uitspraak en prosodie (zie tweede kandidatuur).

Leerinhoud
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
Systematisch overzicht van grammaticale, lexicale en stilistische fouten aan de hand van de syllabus, gecombineerd met een niet-systematisch overzicht dat wordt aangereikt door de revisie van teksten. Bespreking van het instrumentarium van de (vertaler)-revisor: mogelijkheden en beperkingen van de verschillende soorten woordenboeken en andere instrumenten bij tekstrevisie.

PARTIM: GESPREKSVOERING (Nd)
De studenten verwerven basisvaardigheden voor efficiënte gespreksvoering. Ze analyseren verschillende soorten interviews en oefenen diverse deelvaardigheden: interview voorbereiden, structureren, vragen stellen, luisteren, helder formuleren, interactiviteit stimuleren etc.

Onderwijsvormen
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
Werkcolleges waarin vaak voorkomende fouten of onhandigheden in (vertaalde) teksten sytematisch worden overlopen en waarin teksten worden gereviseerd en revisies worden besproken.

PARTIM: GESPREKSVOERING (Nd)
Werkcolleges: analyse van voorbeelden, begeleide oefeningen en commentaar op voorbereide oefeningen

Studiematerialen
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
Handboek: R. Geens, Tekstrevisie
Tekstmateriaal: 15 à 20 pp

PARTIM: GESPREKSVOERING (Nd)
Syllabus
Audio- en video-opnames

Studiebegeleiding
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
Feedback bij de individuele revisies en mogelijkheid om extra oefeningen te maken

PARTIM: GESPREKSVOERING (Nd)
Individuele feedback tijdens de werkcolleges. Extra oefeningen articulatie en uitspraak in talenpracticum.

Beoordeling
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
Permanente evaluatie op basis van twee toetsen en schriftelijk examen. Voor elk van de genoemde gevallen moet de student een tekst reviseren.

PARTIM: GESPREKSVOERING (Nd)
Permanente evaluatie van de deelopdrachten tijdens de colleges. Twee grotere interviewopdrachten

Studiekosten
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
Handboek: 95 pp, 3, 72 EUR
Oefenmateriaal: 20 pp, 0,6 EUR

PARTIM: GESPREKSVOERING (Nd)
Syllabus 50 pp, 1,5 EUR

OP-leden
Titularis
Rita GEENS (Na)
Medewerkers
Myriam ROS (Nd)

Taal
Nederlands