NEDERLANDS - TEKSTREVISIE/RECENSEREN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis Geen Naamloos
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00104
 
Trefwoorden
recenseren

Doelstellingen
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
De studenten moeten fouten of onhandigheden in vertalingen leren herkennen en remediëren. De nadruk ligt daarbij op het woord- en zinsniveau.

PARTIM: RECENSEREN (N6)
De studenten verwerven inzicht en vaardigheid in de redactie van recensies over literatuur. Studenten leren zich een oordeel te vormen over kortverhalen en dat oordeel leren ze argumentatief te onderbouwen en creatief te formuleren, afgestemd op medium en publiek. Ze leren ook gepubliceerde recensies op hun waarde te beoordelen.

Voorkennis
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
Inzicht in de syntactische en de positionele structuur van de Nederlandse zin.

PARTIM: RECENSEREN (N6)
De studenten moeten al enigszins vertrouwd zijn met het genre van het kortverhaal.

Leerinhoud
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
Systematisch overzicht van grammaticale, lexicale en stilistische fouten aan de hand van de syllabus, gecombineerd met een niet systematisch overzicht dat wordt aangereikt door de revisie van teksten. Bespreking van het instrumentarium van de (vertaler)-revisor: mogelijkheden en beperkingen van de verschillende soorten woordenboeken en andere instrumenten bij tekstrevisie.

PARTIM: RECENSEREN (N6)
De kenmerken van de literaire recensie (theorie aan de hand van voorbeeldanalyses)
Toepassen van die kenmerken in zelf geschreven recensies
Nadruk op argumenteren, creatief formuleren, uitbreiden van evaluatiecriteria

Onderwijsvormen
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
Werkcolleges waarin vaak voorkomende fouten of onhandigheden in (vertaalde) teksten sytematisch worden overlopen en waarin teksten worden gereviseerd en revisies worden besproken.

PARTIM: RECENSEREN (N6)
Werkcolleges waarin gepubliceerde recensies worden geanalyseerd, waarin studenten verslag uitbrengen van hun zoek- en analyseopdracht en waarin zelf geschreven recensies worden gelezen en vergeleken.
Centraal staan individueel uit te voeren schrijfopdrachten.

Studiematerialen
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
Handboek: R. Geens, TekstrevisieTekstmateriaal: 15 à 20 pp

PARTIM: RECENSEREN (N6)
Syllabus: S. EVENEPOEL, Leren recenseren.en voorbeeldmateriaal

Studiebegeleiding
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
Feedback bij de individuele revisies en mogelijkheid om extra oefeningen te maken

PARTIM: RECENSEREN (N6)
Uitgebreide feedback bij zoek- en analyseopdracht en individueel gemaakte recensies.

Beoordeling
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
Permanente evaluatie op basis van twee toetsen en schriftelijk examen. Voor elk van de genoemde gevallen moet de student een tekst reviseren.

PARTIM: RECENSEREN (N6)
Permanente evaluatie op basis van:
1 analyseopdracht
3 korte schrijfopdrachten (recensies over kortverhalen)

Studiekosten
PARTIM: TEKSTREVISIE (Na)
Handboek: 95 pp, 3, 72 EUR
Oefenmateriaal: 20 pp, 0,6 EUR

PARTIM: RECENSEREN (N6)
Syllabus, 3 EUR

OP-leden
Titularis
Rita GEENS (Na)
Medewerkers
Stefaan EVENEPOEL (N6)

Taal
Nederlands