DUITS - ESSAYISTISCHE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00118
 
Trefwoorden
vertalen van algemene teksten

Doelstellingen
Doel van de cursus is niet alleen de inhoudelijk juiste weergave van de tekst, maar ook het richten van de aandacht op de juiste, aan de tekstsoort aangepaste vorm.

Voorkennis
Geen

Leerinhoud
De cursus bestaat voor de helft uit vertaling D-N en voor de helft uit vertaling N-D.

Onderwijsvormen
Werkcollege.
Tijdens de eerste sessie wordt een gedeelte van de eerste tekst gezamenlijk vertaald. Voor de volgende sessies bereiden de studenten telkens de vertaling van een tekst voor. Enkele onder hen dienen hun voorbereiding in. Tijdens de colleges worden de ingediende vertalingen in groep besproken. Daarbij wordt ingegaan op problemen i.v.m. woordenschat, grammatica en stijl

Studiematerialen
Algemene essayistische teksten uit kranten, tijdschriften of monografieën

Studiebegeleiding
Spreekuur

Beoordeling
Schriftelijk examen (N-D en D-N)

Studiekosten
1 EUR

OP-leden
Titularis
Petra CAMPE (D4)

Taal
Duits en Nederlands