DUITS - LITERAIRE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00119
 
Trefwoorden
vertaling

Doelstellingen
Vertrouwd geraken met de specifieke problematiek van het literair vertalen.

Voorkennis
Geslaagd zijn in de 2de kandidatuur Duits.

Leerinhoud
De studenten worden geconfronteerd met de typische problemen bij de vertaling van literaire teksten en met de criteria die gehanteerd worden bij de beoordeling ervan. Op basis van de wetenschappelijke literatuur terzake wordt naar strategieën gezocht om die problemen op te lossen. Daarbij wordt ten dele uitgegaan van bestaande vertalingen. Er wordt alleen uit het Duits vertaald.

Onderwijsvormen


Studiematerialen
Literaire teksten.

Studiebegeleiding
De studenten bereiden thuis de vertaling voor. De colleges bieden ruimte voor verbetering en feedback.

Beoordeling
Schriftelijk examen vertaling van een Duitse tekst. Mogelijkheid tot inzage en bespreking.

Studiekosten
2,50 EUR voor kopieën

OP-leden
Titularis
Els Snick (Dc)

Taal
Duits en Nederlands