DUITS - MONDELINGE VERTALING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00120
 
Trefwoorden
vertaling

Doelstellingen
Naast het mondeling vlot en idiomatisch leren vertalen van teksten in het Duits wil de cursus ook een voorbereiding zijn op het eventuele latere tolkwerk. Zoals in de betreffende literatuur wordt onderstreept, draagt de vertaling van het blad in belangrijke mate bij tot een vlotte mondelinge beheersing van de taal. Ook als zelfstudie heeft het zijn nut voor het tolken al ten overvloede bewezen. Daarom wordt naast aandacht voor grammaticale structuren en woordenschatuitbreiding ook speciale aandacht besteed aan varianten en routines.

Voorkennis


Leerinhoud
In de cursus worden vooral krantenartikelen uit de politiek-economische sfeer van het blad vertaald.

Onderwijsvormen
Werkcollege

Studiematerialen
Krantenartikels

Studiebegeleiding
Elke prestatie van de student(en) wordt in de les direct geëvalueerd.

Beoordeling
Mondeling examen. Twee à drie teksten uit de politiek-economische sfeer dienen van het blad te worden vertaald. De student krijgt hiervoor een korte voorbereidende inleestijd ter beschikking.

Studiekosten
0,5 euro

OP-leden
Titularis
Bernard VANDENHEEDE (D3)
Medewerkers
Isola Mayer-Falk

Taal
Duits en Nederlands