DUITS - TOLKINITIATIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Spaans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00121
 
Trefwoorden
tolkinitiatie, Duits

Doelstellingen
Deze cursus wil de studenten vertrouwd maken met de techniek van het consecutieftolken. Aan het einde van de cursus moeten zij in staat zijn vrij eenvoudige boodschappen uit het Duits in het Nederlands en omgekeerd correct mondeling te vertalen.

Voorkennis
Een goede kennis van het Duits en een brede achtergrondkennis.

Leerinhoud
De cursus bestaat uit een gedeelte Duits-Nederlands en een gedeelte Nederlands-Duits.
Eerst wordt een aantal lessen besteed aan geheugentraining en oefeningen in de formuleervaardigheid. De studenten krijgen eveneens een korte inleiding over notitietechniek. Daarna komen het gesprekstolken en het consecutieftolken aan bod. Aan het eind volgt er een korte kennismaking met het simultaantolken.
De teksten gebruikt bij de tolkoefeningen hebben betrekking op politieke, sociale en economische actualiteit.

Onderwijsvormen
Werkcollege in het talen- en tolkenpracticum.

Studiematerialen
Gesproken teksten over algemene en uiteenlopende thema's.

Studiebegeleiding
Constante individuele begeleiding tijdens de werkcolleges.

Beoordeling
Voor beide onderdelen (Duits-Nederlands en Nederlands-Duits) is er een examen consecutieftolken in week 30.

Studiekosten
Kosten voor kopieën 1 euro (richtprijs)

OP-leden
Titularis
Michael HINDERDAEL (D2)

Taal
Duits en Nederlands