RUSSISCH - MONDELINGE VERTALING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00122
 
Trefwoorden
vertaling

Doelstellingen
Vertrouwd worden met gesproken Russisch en voldoende spreekvaardig zijn om een gesprek te kunnen voeren over actuele thema's. Ontwikkelen van flexibiliteit in het denken en omzetten van gedachten om ze op een adequate en vlotte manier in het Russisch te kunnen weergeven.

Voorkennis


Leerinhoud
Per twee colleges staat een sociaal thema centraal: werkloosheid, criminaliteit, gezondheidszorg, migrantenproblematiek, … Indien nodig worden onderdelen uit de grammatica ingeoefend¸ die in de spreektaal nog voor problemen zorgen.

Onderwijsvormen
De studenten bereiden het thema voor aan de hand van Russische krantenartikels en woordenschatlijsten. Ze trainen luistervaardigheid met video- of audiocassettes¸ die ontleend kunnen worden. Als voorbereiding van de presentatie op het examen verzamelen ze artikels over een zelf gekozen thema en stellen ze woordenlijsten op.
In een eerste fase wordt de vertaling van het blad voorbereid door Russische artikels te analyseren en mondeling samen te vatten. Na enkele lessen wordt dan onmiddellijk van het blad vertaald.
De studenten spreken thuis een afgewerkte variant van de behandelde teksten op cassette in.

Studiematerialen
- Audio- en video-opnamen.
- Syllabus met voorbereidende teksten en woordenlijsten.

Studiebegeleiding


Beoordeling
Mondeling examen, onmiddellijk na de cursus. De student krijgt een video-opname te zien over één van de behandelde onderwerpen en voert hierover een gesprek met de docent. De student geeft ook een presentatie rond een zelfstandig uitgewerkt thema.

Studiekosten
2 EUR.

OP-leden
Titularis
Johanna HAUTEKIET (Ra)

Taal
Russisch.