RUSSISCH - TOLKINITIATIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00123
 
Trefwoorden
tolken

Doelstellingen
Aan het einde van de cursus moet de student in staat zijn een korte Russische tekst over een actueel thema consecutief te tolken in het Nederlands.

Voorkennis


Leerinhoud
Per twee colleges staat een thema centraal dat aan bod komt in de Russische media. De thema's worden gekozen op basis van hun relevantie en van de woordenschat. Ze hebben te maken met economie, politiek en cultuur, zowel binnenlands (Rusland) als internationaal.

Onderwijsvormen
De studenten bereiden het thema voor aan de hand van de parallelteksten en de woordenschatlijsten in de syllabus. Tijdens het eerste college beluisteren de studenten een Russische tekst, vertalen die mondeling in het Nederlands en reconstrueren hem via vraag en antwoord. Tijdens het tweede college wordt de besproken tekst consecutief weergegeven in de cabine en een nieuwe paralleltekst doorgenomen.

Studiematerialen
- Audio- en videomateriaal.
- Syllabus.

Studiebegeleiding


Beoordeling
Examen, onmiddellijk na de cursus: de student krijgt in de cabine een onbesproken tekst te horen en vertaalt hem consecutief.

Studiekosten
3 EUR.

OP-leden
Titularis
Heili VERSTRAETE (R1)

Taal
Russisch en Nederlands.