RUSSISCH - TECHNISCH-WETENSCHAPPELIJKE TEKSTEN 1
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00124
 
Trefwoorden
vertaling

Doelstellingen
Het leren vertalen van eenvoudige populair-wetenschappelijke teksten uit het Russisch in het Nederlands. De studenten worden vertrouwd gemaakt met de typische zinswendingen die in dergelijke teksten gebruikt worden en leren een aantal vertaalroutines. Ze leren gespecialiseerde woordenboeken en naslagwerken te consulteren.

Voorkennis


Leerinhoud
Vertaling van teksten over actuele thema's uit de wereld van wetenschap en techniek.

Onderwijsvormen
De studenten bereiden de vertalingen thuis voor. De vertalingen worden in de colleges besproken en de studenten geven kritisch commentaar.

Studiematerialen
Teksten uit kranten en populair-wetenschappelijke tijdschriften.

Studiebegeleiding


Beoordeling
1 tekst wordt thuis vertaald en geldt als examen.

Studiekosten
1 EUR.

OP-leden
Titularis
Bart HENDRICKX (Rb)

Taal
Russisch en Nederlands.