RUSSISCH - TECHNISCH-WETENSCHAPPELIJKE TEKSTEN 2
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Duits - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00125
 
Trefwoorden
vertaling

Doelstellingen
PARTIM Russisch-Nederlands (Rb)
Meer gespecialiseerde teksten kunnen vertalen.

PARTIM Nederlands-Russisch (Rc)
De woordenschat en grammaticale constructies leren kennen die typisch zijn voor technisch-wetenschappelijke teksten en inzicht verwerven in de inhoud van de teksten.
De studenten leren werken met gespecialiseerde woordenboeken en naslagwerken¸ technische schema's en geïllustreerde woordenboeken.

Voorkennis


Leerinhoud
PARTIM Russisch-Nederlands (15 uur)
De vertalingen zijn meer gespecialiseerd dan bij Technisch-wetenschappelijke teksten 1.

PARTIM Nederlands-Russisch (15 uur)
Oefeningen op specifieke constructies van wetenschappelijke teksten en toepassen van deze constructies bij het vertalen van aparte zinnen.
Vertaling van relatief eenvoudige technisch-wetenschappelijke teksten. Voor de vertaling wordt gebruik gemaakt van parallelteksten.

Onderwijsvormen
PARTIM Russisch-Nederlands
De studenten bereiden de vertalingen thuis voor. De vertalingen worden in de colleges besproken en de studenten geven kritisch commentaar. Vanwege het gebrek aan gespecialiseerde Russisch-Nederlandse woordenboeken wordt de studenten bijgebracht hoe ze bij de vertaling indirect te werk moeten gaan. Aan elke tekst wordt 1 à 2 colleges gewerkt.

PARTIM Nederlands-Russisch
De vertalingen worden thuis voorbereid met behulp van parallelteksten, woordenboeken en naslagwerken. Tijdens de colleges worden de vertalingen gezamenlijk geanalyseerd¸ er worden eventueel nog andere naslagwerken geraadpleegd. Daarna herwerken de studenten de vertaling. De docent corrigeert ze en bespreekt de verbetering in groep of individueel.

Studiematerialen
PARTIM Russisch-Nederlands
Gespecialiseerde teksten en handleidingen.

PARTIM Nederlands-Russisch
Encyclopedieën en vakliteratuur.

Studiebegeleiding


Beoordeling
PARTIM Russisch-Nederlands
Schriftelijk examen.

PARTIM Nederlands-Russisch
Vertaling thuis van een tekst van een gemiddelde moeilijkheidsgraad.

Studiekosten
2 EUR.

OP-leden
Titularis
Elena IVOBOTENKO (Rc)
Medewerkers
Bart HENDRICKX (Rb)

Taal
Russisch en Nederlands.