ENGELS - ALGEMEEN-ECONOMISCHE TEKSTEN 1
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00133
 
Trefwoorden
vertaling conomische teksten

Doelstellingen
Vertrouwd maken met algemeen economische teksten en hun vertaling. De cursus dient ook als een breed kader om basisterminologie en basisinhouden te verwerven.

Voorkennis


Leerinhoud
Teksten over ontwikkelingshulp, economische evolutie, werkgelegenheid, Europese Unie, economie en milieu leren begrijpen en vertalen.De leerinhoud is thematisch geordend.

Onderwijsvormen
Werkcollege met vertaalopdrachten. De studenten lezen eerst thuis Engelse teksten die tijdens de colleges verder worden toegelicht. De studenten halen hieruit woordenschat en achtergrondinformatie voor de vertalingen Nederlands-Engels. Er worden terminologielijsten gebruikt. Er worden ten minste twee vertalingen individueel geëvalueerd.

Studiematerialen
Teksten uit de pers.

Studiebegeleiding


Beoordeling
Schriftelijk examen. Vertalen van een tekst. De studenten mogen verklarende woordenboeken gebruiken.

Studiekosten
Ongeveer 1.50 euro

OP-leden
Titularis
Marie-Rose De Munck

Taal
Engels en Nederlands