ENGELS - RAPPORTEREN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00134
 
Trefwoorden
rapporten

Doelstellingen
- Korte rapporten leren schrijven met aandacht voor doeltreffende communicatie, zakelijke stijl en correct taalgebruik.
- Schrijfvaardigheid in het Engels verder ontwikkelen.
- Een aantal revisietechnieken leren hanteren.

Voorkennis


Leerinhoud
- kenmerken van een zakelijke schrijfstijl
- stappen van het rapportageproces
- formele, structurele en inhoudelijke kenmerken van diverse soorten rapporten
- toegankelijkheid van de rapporttekst- leesbaarheid van de rapporttekst
- revisie van stijl en taal- afwerking van het document
De leerinhoud is lineair geordend.

Onderwijsvormen
Werkcollege met schrijfopdrachten en revisieoefeningen (op woord-, zins- en alineaniveau).
De studenten schrijven, thuis of in de les, delen van rapporten en volledige rapporten. Ten minste drie ervan worden individueel geëvalueerd, zonder weerslag op het eindcijfer.

Studiematerialen
- syllabus en oefeningenset
- Hand-outs.

Studiebegeleiding


Beoordeling
Schriftelijk examen:
1. een kort rapport schrijven in het Engels: de basisinformatie wordt gegeven; de studenten mogen woordenboeken2 en andere naslagwerken gebruiken

2. enkele zinnen en korte alinea's reviseren.

Studiekosten
ongeveer 8,20 EURO

OP-leden
Titularis
Sabine DE VREESE (Ee)

Taal
Engels