ENGELS - TOLKINITIATIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00135
 
Trefwoorden
tolkinitiatie, tolken, mondelinge vaardigheden, notitietechniek

Doelstellingen
De cursus dient als kennismaking met het consecutieftolken. Op het einde van de cursus moeten de studenten in staat zijn mondelinge teksten (max. 4 minuten) correct uit het Engels in het Nederlands te vertalen. De eindbeoordeling dient ook als richtlijn voor het volgen van de tolkopleiding in de tweede licentie.

Voorkennis
Gevorderde kennis van het Engels en het Nederlands, naast het vermogen om zich vlot mondeling uit te drukken en voor een publiek te spreken. Goede algemene kennis en ruime belangstellingsfeer.

Leerinhoud
De aandacht gaat in de eerste plaats uit naar het begrijpen van de teksten (doorgaans van sociaal-economische aard), het nemen van notities (structuur, afkortingen en symbolen, luisteren), de correcte verwoording in het Nederlands (uitspraak, woordkeuze, vlotheid) en woordenschatuitbreiding. In de beginfase wordt van het blad vertaald en getolkt (zonder notities) van het Nederlands in het Nederlands. Later wordt sporadisch wordt ook in de richting N-E gewerkt.
Afsluitend is er een kennismaking met het simultaantolken (E-N), maar dit vormt geen wezenlijk onderdeel van de cursus en komt ook niet voor de eindbeoordeling in aanmerking.

Onderwijsvormen
- Inleiding tot de basisprincipes van de notitietechniek en het tolken (consecutief en simultaan)
- Praktische oefeningen (notitietechniek, consecutieftolken, simultaantolken) in het talenpracticum.
- Individuele verbetering van tijdens de les gemaakte en op cassette opgenomen oefeningen.

Studiematerialen
Door de docenten en studenten gepresenteerde teksten, soms audio- en videocassettes.

Studiebegeleiding
Permanente beoordeling tijdens de lessen. Afrondende individuele oefening + voortgangsgesprek met de studenten.

Beoordeling
Consecutieve proef + individuele nabespreking.

Studiekosten
Geen.

OP-leden
Titularis
Erik Tack (Eb)
Medewerkers
J. Deloof (Ef)

Taal