FRANS - ECONOMISCHE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00140
 
Trefwoorden
interpretatieve methode, economische teksten en jargon

Doelstellingen
Vertrouwd maken met het idioom en de terminologie van economische teksten die uit het Frans vertaald moeten worden. De student legt een glossarium aan met economische woorden en begrippen. Dit glossarium dient hij/zij zowel Nederlands-Frans als Frans-Nederlands te bestuderen en te kennen.

Voorkennis
Basiskennis economie algemeen vak. Kennis interpretatieve model

Leerinhoud
Vertalen van economische teksten (Frans > Nederlands). De student moet teksten lezen over het onderwerp dat behandeld wordt zodat zijn/haar kennis van economische onderwerpen en het daarmee samenhangende jargon in beide talen wordt vergroot.

Onderwijsvormen
Werkcolleges waarbij de inbreng van iedere student van belang is.

Studiematerialen
Economische teksten over internationale, actuele onderwerpen (globalisering, Genetische manipulatie), voornamelijk uit Le Monde Economique. Met betrekking tot het Nederlands wordt aangeraden regelmatig het economische archief met begrippen en teksten over economische onderwerpen van NRC-handelsblad te raadplegen via internet (www.nrc.nl).

Studiebegeleiding
De studenten kunnen teksten indienen die worden verbeterd; spreekuur

Beoordeling
Schriftelijk examen: vertaling van een tekst, die qua lengte en moeilijkheidsgraad aansluit bij de oefeningen tijdens het jaar. Vertalen van een woordenlijst (Ned-Frans; Frans-Ned).

Studiekosten
ongeveer € 0,50

OP-leden
Titularis
Désirée SCHYNS (Fc)

Taal
Frans en Nederlands