FRANS - FINANCIňLE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00141
 
Trefwoorden
financiele Franstalige teksten, interpretatieve methode

Doelstellingen
Vertrouwd worden met teksten uit de financiële/economische wereld en hun vertaling. De aandacht gaat enerzijds naar inhoudelijke problemen, zodat de geschreven en gesproken Franse bronnen toegankelijker worden. Anderzijds gaat de aandacht ook naar de typische vertaalproblemen, waarbij de bronnen, de terminologie (technische termen, idiomatische verbindingen, verwante termen, betekenisvelden), de syntaxis en de stijl als elementen van het vertaalproces aan bod komen. De student moet een glossarium aanleggen met financiële termen die hij/zij in beide talen moet kennen.

Voorkennis
Basiskennis economie kandidaturen
Kennis van het 'interpretatieve model'

Leerinhoud
Teksten over financiewezen in het algemeen (bijvoorbeeld faillissement Enron, hervorming pensioenverzekering).

Onderwijsvormen
Werkcollege.
De studenten bereiden de teksten voor. De inbreng van iedere student is belangrijk.

Studiematerialen
Te vertalen teksten.
Glossarium.

Studiebegeleiding
Evaluatie gedurende de colleges; studenten mogen teksten indienen.
Spreekuur

Beoordeling
Schriftelijk examen : vertaling en woordenlijst in beide talen.

Studiekosten
ongeveer € 0,50 eurocent

OP-leden
Titularis
Désirée SCHYNS (Fc)

Taal
Frans en Nederlands