FRANS - MONDELINGE VERTALING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00142
 
Trefwoorden
vertaalstrategieen

Doelstellingen
Aanbrengen van correcte vertaalstrategieën, ook bruikbaar bij de schriftelijke vertaling. Het accent ligt op het overbrengen van de boodschap, waarbij onttaling, parafrasering en hertaling centraal staan, wat in de hand gewerkt wordt door de mondelinge aanpak.
Het mondelinge taalgebruik van de studenten op een hoger register brengen dan de gebruikelijke spreektaal.
Frequente wendingen automatiseren.

Voorkennis


Leerinhoud
Teksten van vrij algemene aard, socio-economisch, actualiteit.

Onderwijsvormen
Werkcolleges. De studenten werken in het talenpracticum en worden opgenomen. De opnamen worden klassikaal beluisterd en verbeterd. De studenten beluisteren en verbeteren ook zichzelf aan de hand van de modelvertalingen.

Studiematerialen
Teksten uit diverse bronnen.

Studiebegeleiding
Spreekuur

Beoordeling
Permanente evaluatie (elke student wordt minimaal driemaal beluisterd).

Studiekosten


OP-leden
Titularis
Anne ROGGHE (F5)

Taal
Vertalingen uit het Nederlands in het Frans