FRANS - TECHNISCHE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00144
 
Trefwoorden
technisch vertalen

Doelstellingen
De student een strategie bijbrengen om wetenschappelijke en technische vertalingen aan te pakken.

Voorkennis


Leerinhoud
De studenten vertalen vooral technische teksten (handleidingen, bijsluiters, instructies, etc.) en maken ook kennis met populair vulgariserende wetenschappelijke artikels.

Onderwijsvormen
Projectbenadering. De studenten werken in groepjes van drie à vier samen aan een vertaling. Zij moeten daarbij rekening houden met een deadline. Het aantal hoorcolleges is beperkt. Meestal werken de studenten op eigen tempo en op eigen initiatief in het 'vertaalbureau' dat tot 's avonds beschikbaar zal zijn. De docent speelt de rol van begeleider, coach en adviseur bij het vertalen en gaat in op de vragen om bijstand of verklaring van de projectgroepen tijdens hun werk.

Studiematerialen
Een lokaal uitgerust met computers, fax, e-mail, printers, telefoon, elektronische woordenboeken, databanken enz., staat ter beschikking van de projectgroepen van 8u30 tot 19u30.

Studiebegeleiding
Voortgangsgesprekken.

Beoordeling
Permanente evaluatie van de projecten. Afsluitend schriftelijk eindexamen.

Studiekosten
copies en computergebruik

OP-leden
Titularis
Chris MEULEMAN (F2)

Taal
Frans en Nederlands