FRANS - WETENSCHAPPELIJKE TEKSTEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Engels - Frans
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Duits
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Russisch
3de jaar Vertaalkunde, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALT03K00145
 
Trefwoorden
wetenschappelijke teksten

Doelstellingen
Strategieën ontwikkelen voor het vertalen van wetenschappelijke teksten en voor het oplossen van typische vertaalproblemen, met name:
- de gespecialiseerde naslagwerken van de bibliotheek leren kennen en gebruiken;
- kennismaken met elektronische hulpmiddelen;
- leren hoe parallelle teksten uitkomst kunnen bieden.

Voorkennis


Leerinhoud
Inleiding tot de vormelijke aspecten van de wetenschappelijke taal en tot de documentatietechnieken. Vertaling van wetenschappelijke teksten uit een of meerdere subdomeinen.

Onderwijsvormen
De lessen worden opgevat als werkcolleges. Het opzoekwerk gebeurt deels tijdens de colleges, deels thuis. De teksten worden door de studenten thuis voorbereid. Iedere vertaling wordt individueel verbeterd en besproken tijdens de colleges. De studenten stellen een glossarium en een portfolio op.

Studiematerialen
- Hand-out over de vormelijke aspecten van de wetenschappelijke taal.
- Artikels uit vulgariserende en vakwetenschappelijke publicaties
- Naslagwerken uit de bibliotheek.
- Documentatie afkomstig van internet.

Studiebegeleiding
Spreekuur

Beoordeling
Evaluatie van het opzoekwerk, de vertalingen, het glossarium en de portfolio.
Schriftelijk examen tijdens de zittijd binnen het behandeld subdomein.

Studiekosten
€ 2

OP-leden
Titularis
Sonia MICHIELS (F4)

Taal
Nederlands en Frans