BASISTAAL NEDERLANDSE TAALBEHEERSING 2: COMMUNICATIETECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02229
 
Trefwoorden
vergaderen, rapporteren

Doelstellingen
PARTIM : VERGADEREN (N5, Nb)
Studenten leren informeren, commentariëren en argumenteren, voornamelijk in de context van vergaderingen. Ze leren bovendien te letten op structuur- en sfeeraspecten van vergaderingen en passen de verworven kennis toe bij het houden van diverse soorten vergaderingen.

PARTIM : RAPPORTEREN (N6, Nd)
Studenten leren (bedrijfs)rapporten uitwerken. De nadruk ligt op: selectie van informatie, structuur en passende stijl. Veel aandacht gaat uit naar adviesrapporten, waarbij studenten leren om adequate conclusies te trekken en adviezen te formuleren op basis van cases uit de praktijk.

Voorkennis


Leerinhoud
PARTIM : VERGADEREN (N5, Nb)
Kennismaking met vergadertechnieken. Taken van voorzitter, notulist en deelnemers bij vergaderingen. Voorbereiding van vergaderingen. Houden van een korte en een langere vergadering over een opgegeven thema.
Schriftelijke vergadertekst (convocatie, agenda, notulen).

PARTIM : RAPPORTEREN (N6, Nd)
De specifieke kenmerken van (bedrijfs)rapporten. Praktijkvoorbeelden analyseren en omwerken.
Adviesrapporten voorbereiden en uitschrijven op grond van cases ( van relatief eenvoudig naar complexe situaties)
Vakoverschrijdende toepassing: op basis van eigen praktijkervaring schrijven de studenten een stageverslag

Onderwijsvormen
PARTIM : VERGADEREN (N5, Nb)
Theoretische inleiding. Bespreking van videofragmenten. Vergaderingen houden, observeren en commentariëren. Schrijven van een vergadertekst.

PARTIM : RAPPORTEREN (N6, Nd)
Klassikale analyse van een voorbeeld.
Zelfstudie: studenten bereiden de cases vooraf individueel voorWerkcolleges: de aangedragen oplossingen en mogelijkheden worden klassikaal besproken en vergeleken, eventueel verder afgewerkt

Studiematerialen
PARTIM : VERGADEREN (N5, Nb)
Syllabus. Losbladige notities, achtergrondmateriaal.

PARTIM : RAPPORTEREN (N6, Nd)
Syllabus met samenvatting van theorie, en oefeningen
Losbladige modeloplossingen die telkens na de klassikale bespreking worden verspreid

Studiebegeleiding
PARTIM : VERGADEREN (N5, Nb)
Advies bij de vergaderopdracht.

PARTIM : RAPPORTEREN (N6, Nd)
Voor elke oefening in rapporteren wordt in een modeloplossing voorzien.
Studenten kunnen een oefening individueel laten corrigeren.
Voor de voorbereiding van het stageverslag kunnen de studenten gebruik maken van een voorbeeldverslag..

Beoordeling
PARTIM : VERGADEREN (N5, Nb)
Permanente evaluatie (deelname aan vergadering, schriftelijke vergadertekst, observatieopdracht).

PARTIM : RAPPORTEREN (N6, Nd)
Schriftelijk examen: uitwerken van een adviesrapport
Het stageverslag (precieze verhouding nader te bepalen)

Studiekosten
PARTIM : VERGADEREN (N5, Nb)
Syllabus: 1 EUR
Losbladige notities, achtergrondmateriaal: 1 EUR

PARTIM : RAPPORTEREN (N6, Nd)
Totaal: 3 EUR

OP-leden
Titularis
Stefaan EVENEPOEL (N6)
Medewerkers
Lut HAECK (Nb)
Alfons DE MEERSMAN (N5)
Myriam ROS (Nd)

Taal
Nederlands