STAGE
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Frans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 78.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02231
 
Trefwoorden
stage, praktijkervaring

Doelstellingen
De doelstelling van de stage als verplicht onderdeel van de tweede licentie is de studenten kennis te laten maken met een concrete werksituatie waarin zij later als afgestudeerden kunnen terechtkomen. De studenten kiezen in de eerste plaats een stageplaats waarin de talenopleiding kan worden gevaloriseerd. In de regel worden als stage goedgekeurd: vertaalwerk, tolkwerk, terminologisch werk, taalonderwijs, redactiewerk, dubben en ondertitelen, werk als meertalige communicator en andere soorten werk die aansluiten bij de aard en het niveau van de opleiding.

Voorkennis
De studenten mogen stage lopen vanaf het ogenblik dat zij geslaagd zijn voor de examens van de tweede kandidatuur.

Leerinhoud
De studenten vergroten hun kennis en vaardigheden zowel op vakinhoudelijk (talenkennis, vertaalvaardigheid, taaltechnologie…) en sociaal vlak (communicatieve en sociale vaardigheden) als op het gebied van hun persoonlijkheidsontplooiing (assertiviteit, flexibiliteit…)
Ze leren ook hun praktijkervaring te rapporteren en kritisch te commentariëren in een stageverslag.

Onderwijsvormen
Gedurende ten minste 10 werkdagen lopen de studenten stage in een professionele omgeving, waarin ze opdrachten uitvoeren die aansluiten bij de aard en het niveau van de opleiding.

Studiematerialen
In de loop van de eerste licentie krijgen alle studenten schriftelijke informatie overhandigd over de procedure en de stagemogelijkheden.

Studiebegeleiding
De stagecoördinator stelt een lijst ter beschikking met stageplaatsen waar studenten in de voorbije jaren een interessante stage hebben gelopen. De studenten kunnen die lijst raadplegen in overleg met de stagecoördinator. Zij worden er ook toe aangezet om zelf een stageplaats aan te brengen en te laten goedkeuren.
De gastorganisatie wordt als stageaanbieder geaccepteerd als die de nodige begeleiding en feedback garandeert bij de uitvoering van de taken.

Beoordeling
De stage wordt in het eindexamen van de tweede licentie officieel gehonoreerd als onderdeel van het programma met een cijfer toegekend op grond van:
- de kwaliteit van het stageverslag;
- de stagebeoordeling door de gastorganisatie;
- het nakomen van gemaakte afspraken;
- de inhoud van het stageverslag;
- de volledigheid en tijdige samenstelling van het stagedossier;
- een eventueel gesprek met de stagecoördinator;
- eventuele nadere informatie ingewonnen door de stagecoördinator bij de contactpersoon in de gastorganisatie.

Studiekosten
Voor hun prestaties als stagiair worden de studenten niet bezoldigd.

OP-leden
Titularis
Stefaan EVENEPOEL (N6) stagecoördinator
Medewerkers
Bernard VANDENHEEDE (D6)
Ann ROGGHE (F8)
Sabine DEVREESE (Ee)
Joost BUYSSCHAERT (E8)
Elena IVOBOTENKO (Rc)
Myriam ROS (Nd)

Taal
Nederlands en alle talen die in de opleiding aan bod komen. Stageverslag uitsluitend in het Nederlands.