DUITS - MAATSCHAPPIJ EN INSTELLINGEN 2
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Frans - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
Theorie [A] 52.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02232
 
Trefwoorden
geschiedenis, Duitsland, 20ste eeuw

Doelstellingen
De cursus wil de studenten vertrouwd maken met de politieke, economische, sociale en culturele ontwikkeling van Duitsland in de 20ste eeuw.

Voorkennis


Leerinhoud
Eerst wordt het Wilhelminische keizerrijk behandeld, daarna de Weimarer Republik en het nationaal-socialistische Duitsland, twee perioden die ook belangrijk zijn voor een goed begrip van het naoorlogse Duitsland. Tenslotte wordt uitvoerig ingegaan op het ontstaan van de twee Duitse staten en de belangrijkste politieke, economische, sociale en culturele instellingen van de Bondsrepubliek.
Opdracht:
De studenten houden in de loop van het academiejaar een referaat waarmee voor de eindbeoordeling rekening wordt gehouden.

Onderwijsvormen
Hoorcollege.

Studiematerialen
Fotokopieën van kaarten, schema's enz.; transparanten.

Studiebegeleiding
Spreekuur.

Beoordeling
Mondeling examen.

Studiekosten
3,5 EUR.

OP-leden
Titularis
Petra CAMPE (D4)

Taal
Duits