DUITS - TAALVAARDIGHEID EN VERTAALPRAKTIJK 4
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02234
 
Trefwoorden
vertaling, Nederlands-Duits

Doelstellingen
De klemtoon van de cursus ligt op de vertaling in het Duits van Nederlandstalige teksten die in de praktijk veelvuldig voorkomen. De cursus wil de studenten ertoe aanzetten stilistisch en grammaticaal nauwkeurig te vertalen. Vakliteratuur en internetrecherche zijn daarbij even belangrijk als het gebruik van woordenboeken.

Voorkennis
Geslaagd zijn voor de 1e licentie Duits

Leerinhoud
Teksten uit het bedrijfsleven en de culturele sector van eerder algemene aard, die in de vertaalpraktijk veelvuldig voorkomen.

Onderwijsvormen
Werkcollege.
De studenten bereiden de vertalingen thuis voor. In de les worden de vertalingen gezamenlijk verbeterd. Per vertaalonderwerp zijn een aantal studenten verantwoordelijk voor de documentatie en relevant bronmateriaal.

Studiematerialen
Teksten uit de vertaalpraktijk.

Studiebegeleiding
Een toets gedurende de 10e week van de cursus. Deze toets telt niet mee voor het eindcijfer.

Beoordeling
Schriftelijk examen: vertaling van een Nederlandse tekst van 25 à 30 regels. Nadien bestaat de mogelijkheid tot inzage en bespreking.

Studiekosten
1,50 EUR voor kopieën

OP-leden
Titularis
Isola MAYER-FALK (Da)

Taal
Duits en Nederlands