DUITS - MONDELINGE VAARDIGHEID
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02235
 
Trefwoorden
Duits, mondelinge vaardigheid

Doelstellingen
Deze cursus wil de mondelinge taalvaardigheid in het Duits verbeteren, het uitdrukkingsvermogen vergroten en de reactiesnelheid in een taalgebonden context verhogen. De studenten zullen leren zich stilistisch correct uit te drukken en idiomatisch te formuleren. Verder zullen ze oefenen om op een doeltreffende en assertieve manier verbaal te communiceren.

Voorkennis
geslaagd zijn voor de 1e licentie Duits

Leerinhoud
Klantgericht leren telefoneren.
Presentaties over uiteenlopende onderwerpen met verschillende technologische hulpmiddelen (Video, Power Point…) en een aansluitend vraaggesprek.
Sollicitatiegesprekken.

Onderwijsvormen
Al naar gelang van het onderdeel van de cursus zal de student/e een bepaalde rol toegewezen krijgen waarin hij/zij moet functioneren. Omdat de groepen beperkt worden tot maximaal 15 studenten, is een actieve betrokkenheid gegarandeerd maar ook tegelijk vereist. Audio- en video-opnamen maken het mogelijk presentaties achteraf met de studenten te evalueren.

Studiematerialen
Video-opnamen, eigen materiaal

Studiebegeleiding
Permanente feed-back over de prestaties

Beoordeling
Permanente evaluatie

Studiekosten
1 Eur voor kopieën

OP-leden
Titularis
Isola MAYER-FALK (Da)

Taal
Duits