RUSSISCH - MAATSCHAPPIJ EN INSTELLINGEN 2
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Frans - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 52.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02236
 
Trefwoorden
cultuur, Russisch

Doelstellingen
Diepgaande analyse van de maatschappelijke structuren, de hedendaagse instellingen, de actuele situatie en de cultuur.

Voorkennis


Leerinhoud
Staat en maatschappij in tsaristisch Rusland
De maatschappelijke structuren in de Sovjet-Unie Perestrojka en glasnost'
Het post-Sovjet tijdperk

Onderwijsvormen
Hoorcolleges. De studenten geven een presentatie over een maatschappelijk relevant onderwerp en stellen daarvoor een dossier samen.

Studiematerialen
RONIN, Vladimir, Regiony Rossii. Antwerpen: Benerus, 1999.
Syllabus met teksten, video.

Studiebegeleiding
Consultaties bij de samenstelling van het dossier.

Beoordeling
Dossier en presentatie: 40%.
Mondeling examen: 60%.

Studiekosten
3,5 EUR.

OP-leden
Titularis
Heili VERSTRAETE (R1)

Taal
Russisch en Nederlands.