RUSSISCH - TAALVAARDIGHEID EN VERTAALPRAKTIJK 3
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02237
 
Trefwoorden
vertaling, Russisch

Doelstellingen
De studenten verwerven inzicht in het vertalen van verschillende tekstsoorten, met verschillende stijlniveaus (journalistieke teksten, jargon, technische en wetenschappelijke teksten, spreektaal).

Voorkennis


Leerinhoud
Vertaling van teksten uit kranten, tijdschriften en gespecialiseerde artikels over Russische vertaalkunde. Inhoudelijk sluiten de teksten aan bij de colleges 'Maatschappij en Instellingen'.
Aan iedere vertaling wordt ongeveer twee uur besteed.

Onderwijsvormen
De studenten bereiden de vertaling voor en dienen ze op diskette in.

Studiematerialen
Teksten uit kranten, tijdschriften, literatuur.
Artikels over Russische vertaalkunde.
Zelfstudiepakket woordenschat op basis van BROWN, N.J. Russian Learner's Dictionary, London, 1995.

Studiebegeleiding
spreekuur

Beoordeling
Permanent: de ingeleverde vertaling.
Schriftelijk examen: vertaling Russisch-Nederlands met gebruik van hulpmiddelen (naslagwerken, internet, …).
Vertaling Russisch-Nederlands als test van het zelfstudiepakket woordenschat.

Studiekosten
2,5 EUR.

OP-leden
Titularis
Heili VERSTRAETE (R1)

Taal
Russisch en Nederlands.