RUSSISCH - TAALVAARDIGHEID EN VERTAALPRAKTIJK 4
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02238
 
Trefwoorden
vertaling, Russisch

Doelstellingen
De studenten diepen hun kennis van terminologie en algemene culturele achtergrond uit. Ze leren werken met diverse naslagwerken van verschillende niveaus en schaven verder de vertaalroutines bij de vertaling in het Russisch bij.

Voorkennis


Leerinhoud
Thema's: Belgische en Nederlandse problematiek¸ het moderne leven in Rusland¸ problematiek van de Europese Unie¸ financiën en bankwezen¸ milieu en kunst.
Stijl: journalistieke stijl.

Onderwijsvormen
Werkcollege.
Vertalingen worden besproken¸ verschillende aangebrachte varianten worden behandeld¸ met de nadruk op grammaticale correctheid¸ juist gebruik van terminologie¸ juiste syntactische constructies en equivalent stijlniveau. Na analyse tijdens de colleges herwerken de studenten de teksten¸ de docent corrigeert thuis de laatste versie.

Studiematerialen
Eigen syllabus op basis van krantenartikels en teksten met een hogere moeilijkheidsgraad.

Studiebegeleiding
spreekuur

Beoordeling
Permanent.
Schriftelijk examen: vertaling van ongeziene tekst.

Studiekosten
2 EUR.

OP-leden
Titularis
Elena IVOBOTENKO (Rc)

Taal
Russisch en Nederlands.