RUSSISCH - MONDELINGE VAARDIGHEID
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Russisch
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02239
 
Trefwoorden
mondelinge taalvaardigheid, Russisch

Doelstellingen
De basisvaardigheden voor mondelinge vertaling in het Russisch ontwikkelen. Daarbij staat een vlotte omzetting van constructies uit het Nederlands in het Russisch centraal. Daarvoor wordt het geheugen getraind en wordt de notitietechniek verbeterd. De woordenschat wordt uitgebreid en de grammatica wordt bijgeschaafd.

Voorkennis


Leerinhoud
Thema's: techniek, handel, contacten met Rusland, politiek, het gerecht, verkiezingen, economie, België en Nederland, de sociale zekerheid, kunst en cultuur, Europa.
Stijl: journalistieke stijl.

Onderwijsvormen
Werkcollege.De moeilijkheidsgraad neemt geleidelijk toe: van korter nieuws met louter informatieve waarde en eenvoudige constructies naar langere informatie met moeilijker te vertalen constructies. Tijdens elke les wordt een fragment vertaald. De student krijgt een (beperkte) lijst met nieuwe woorden aangereikt, waarmee hij zo zelfstandig mogelijk moet vertalen.
Na de colleges frissen de studenten op basis van hun notities de grammaticale constructies, de synoniemen en de terminologie op.

Studiematerialen
Actuele video-opnamen van bijvoorbeeld het NOS-journaal.

Studiebegeleiding
spreekuur

Beoordeling
Permanent.
Mondeling examen: vertaling van fragment uit behandelde video-opnamen.

Studiekosten
0,5 EUR.

OP-leden
Titularis
Elena IVOBOTENKO (Rc)

Taal
Russisch en Nederlands.