SPAANS - MAATSCHAPPIJ EN INSTELLINGEN 2
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie tolk, taalkeuze Frans - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 8.0
Toepassingen [B] 44.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02241
 
Trefwoorden
Latijns-Amerika, geschiedenis, actualiteit, maatschappij, economie, politiek, cultuur, kunst

Doelstellingen
De student vertrouwd maken met de geschiedenis en actualiteit van de spaanssprekende landen van Latijns-Amerika. De student een inzicht geven in de te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen.

Voorkennis
Uitstekende kennis van het Spaans. Kennis van de Spaanse geschiedenis. Kennis van de wereldgeschiedenis en internationale instellingen en organisaties.

Leerinhoud
De cursus is thematisch en grotendeels chronologisch opgebouwd. Overzicht van de geschiedenis van Latijns-Amerika (voor de komst van de Spanjaarden, kolonisering, koloniaal tijdperk, onafhankelijkheid, nieuwe vormen van afhankelijkheid). Overzicht van de politieke, sociale en economische actualiteit van enkele belangrijke landen (o.a. Argentinië, Venezuela, Mexico, Cuba). Bespreking van integratieprojecten (ALALC, Mercosur, e.a.), alsook relaties met de V.S. en de E.U. Bespreking van de Latijns-Amerikaanse kunst (Rivera, Lam, Guayasamín, Botero e.a.) en cultuur. Bespreking van de kenmerken van het Amerikaanse Spaans.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges afgewisseld met opdrachten en discussies.

Studiematerialen
Cursus.

Studiebegeleiding
Spreekuur.

Beoordeling
Mondeling examen. Open vragen in verband met de besproken onderwerpen. De student mag ook enkele delen van de cursus persoonlijk voorbereiden (actualiteit, kunst).

Studiekosten
Cursus 8 euro.

OP-leden
Titularis
Hildegard VERMEIREN (S4)

Taal
Spaans.