SPAANS - TAALVAARDIGHEID EN VERTAALPRAKTIJK 3
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 4.0
Toepassingen [B] 22.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02242
 
Trefwoorden
vertalen, vertaaltransformaties, culturele referenties

Doelstellingen
Het doel van deze cursus is de studenten ervan bewust te maken dat een tekst opgebouwd is uit stijl en inhoud. Er wordt speciaal aandacht geschonken aan de specifieke aanpassingen, zowel van linguïstische als culturele aard, die de teksten moeten ondergaan in het vertaalproces.

Voorkennis
Grondige kennis van het Spaans en het Nederlands. De verschillende vertaaltransformaties doeltreffend kunnen toepassen. Efficiënt kunnen opzoeken in primaire en secundaire bronnen.

Leerinhoud
In het eerste deel van de cursus wordt de vertaling van een literair werk vergeleken met het origineel. Naast het bespreken van de vertaaltransformaties gaat de aandacht ook naar het omzetten van de stijlkenmerken. In het tweede deel van de cursus vertalen de studenten brochures, catalogen en folders, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de inhoud maar ook de vorm van het document en de manier waarop de tekst over komt op een nieuw doelpubliek .

Onderwijsvormen
Tijdens de colleges worden de teksten ingeleid (auteur, publicatie, thema, genrekenmerken, doelpubliek, …). De studenten bereiden in groep de vertaling voor (mondelinge vertaling van het blad, de tekst parafraseren), mét behulp van hulpmiddelen, zowel verklarende als vertalende woordenboeken, allerhande naslagwerken, encyclopedieën, parallelteksten, enz. Thuis wordt de vertaling individueel afgewerkt. Tijdens de colleges worden de verschillende versies besproken en tegen elkaar afgewogen om uiteindelijk tot een bevredigend resultaat te komen. De lessen worden georganiseerd in een computerpracticum.

Studiematerialen
Eigen syllabus, authentieke teksten, parallelteksten.

Studiebegeleiding
De studenten kunnen elke les hun vertaling indienen op transparant, die dan als 'sneuveltekst' gebruikt wordt bij de bespreking. Regelmatig worden de teksten opgevraagd en individueel verbeterd. Op het einde van de cursus wordt een examen gesimuleerd als test.

Beoordeling
Het examen bestaat uit de vertaling van een soort tekst dat in de colleges vertaald werd. De vertaling gebeurt mét behulp van woordenboeken, zowel vertalende als verklarende. Het examen bepaalt het eindcijfer.

Studiekosten
Studiekosten: ongeveer 2 euro

OP-leden
Titularis
A.Vermeulen (S1)

Taal
De cursus wordt gedeeltelijk in het Spaans, en gedeeltelijk in het Nederlands gegeven