SPAANS - TAALVAARDIGHEID EN VERTAALPRAKTIJK 4
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 8.0
Toepassingen [B] 18.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02243
 
Trefwoorden
Spaans, vertaling, syntaxis, corrigeren, peer-assistent

Doelstellingen
Het doel van de cursus is vijfvoudig:
(i) vervolmaken van de kennis van de Spaanse grammatica,
(ii) optimaal leren gebruiken van het Internet bij het vertalen/redigeren/corrigeren van teksten,
(iii) leren corrigeren: hoe zeg ik het zelf, en wat zijn andere juiste alternatieven?,
(iv) verwerven van idiomatisch taalgebruik,
(v) vertalen van inhoudelijk complexe teksten naar het Spaans.

Voorkennis
Gevorderd niveau.

Leerinhoud
1. Actuele Nederlandstalige teksten.
2. Gerichte vertaaloefeningen op idiomatische uitdrukkingen.
3. Via Blackboard aangeboden oefeningen op het corrigeren van grammaticale en lexicale fouten.
4. Nuttige tips i.v.m. het gebruik van Internet bij het vertalen.
5. Feedback op opdrachten.

Onderwijsvormen
1. Via Blackboard ondersteunde zelfwerkzaamheid en groepswerk.
2. Werkcollege, waarbij gestreefd wordt naar een maximale rol van 'peer-assessment', m.a.w. feedback door medestudenten.

Studiematerialen
1. Via Blackboard aangeboden studiemateriaal en herhalingsoefeningen.
2. Losse syllabus.

Studiebegeleiding
Op afspraak

Beoordeling
Schriftelijk examen

Studiekosten
fotokopieën: 3 euro (bij benadering)

OP-leden
Titularis
Dr. Patrick GOETHALS (S3)

Taal
Spaans en Nederlands