SPAANS - MONDELINGE VAARDIGHEID
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Spaans
Theorie [A] 2.0
Toepassingen [B] 24.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02244
 
Trefwoorden
mondelinge vertaling, Spaans

Doelstellingen
Op basis van parate kennis (= zonder woordenboek) correct maar vrij een tekst in het overeenkomstige Spaanse register mondeling vertalen en zo de zelfredzaamheid in het Spaans vergroten.

Voorkennis
Algemene onderwerpen met een niet al te gespecialiseerde thematiek correct in het Spaans kunnen vertalen

Leerinhoud
Vertaling in het Spaans van algemene teksten uit de actualiteit, vooral uit kranten en tijdschriften. Problematiek kan sociaal, economisch, politiek of cultureel zijn

Onderwijsvormen
Werkcollege. In het talenpracticum vertalen alle studenten tekstfragmenten en nemen hun vertaling op cassette op. Na de opname van elk fragment wordt de begrijpbaarheid van de inhoud en de correctheid van de taal geëvalueerd. De opbouw van de colleges is gradueel. Aanvankelijk wordt veel aandacht besteed aan her-talen en parafraseren om zo tot een vrijere vertaling te komen.

Studiematerialen
Tekstmateriaal uit de actualiteit.

Studiebegeleiding
Feedback bij de vertaling tijdens de colleges en een toets halfweg de cursus.

Beoordeling
Eindexamen: een mondeling examen in het talenpracticum

Studiekosten
Cassettes en fotokopieën: ongeveer 3 EURO

OP-leden
Titularis
Chris LUTTERS (Sa)

Taal
Spaans en Nederlands